W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) wpisz następujące dane:

Numer KRS

0000186067

Wnioskowana kwota

Kwota, którą przekazujesz (nie więcej niż 1,5% podatku)

Przykład

PIT-37

Opracowanie graficzne Jacek Szarafiński
Projekt techniczny i wykonanie Olgierd Dzięcielski
Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku" © 2006