1. Sprawozdanie finansowe 2009/2010
  2. Sprawozdanie merytoryczne 2009/2010
  3. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli SPChAM, 21.02.2005
  4. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli SPChAM, 17.05.2004
  5. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli SPChAM, 18.12.2003
  6. Protokół z Zebrania Założycielskiego SPChAM, 27.06.2003
Opracowanie graficzne Jacek Szarafiński
Projekt techniczny i wykonanie Olgierd Dzięcielski
Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku" © 2006