Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny

Chórtownia

Portal organizacji pozarządowych

Opracowanie graficzne Jacek Szarafiński
Projekt techniczny i wykonanie Olgierd Dzięcielski
Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku" © 2006