Prezes Marcin Nowiński
V-ce Prezes Aleksandra Furmańska
Sekretarz Joanna Szachta
Skarbnik Karolina Tiutiurska
Członek Zarządu Marta Żebrowska
Członek Zarządu Zuzanna Grochecka


Opracowanie graficzne Jacek Szarafiński
Projekt techniczny i wykonanie Olgierd Dzięcielski
Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku" © 2006