Prezes Paulina Fietko
V-ce Prezes Zuzanna Zembrzuska
Sekretarz Tomasz Jaskółowski
Skarbnik Michalina Danke
Członek Zarządu Barbara Skrzypek-Gadaszewska


Opracowanie graficzne Jacek Szarafiński
Projekt techniczny i wykonanie Olgierd Dzięcielski
Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku" © 2006