Prezes Aleksandra Furmańska
V-ce Prezes Paulina Dąbrowska
Sekretarz Ewa Siemaszkiewicz
Skarbnik Karolina Tiutiurska
Członek Zarządu Dominika Balmas
Członek Zarządu Ewa Morawiec


Opracowanie graficzne Jacek Szarafiński
Projekt techniczny i wykonanie Olgierd Dzięcielski
Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku" © 2006