Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego" jest niezależną, nie nastawioną na zysk organizacją pożytku publicznego, której głównym celem jest rozwój amatorskiej działalnosci kulturalnej, a w szczególności amatorskich zespołów muzycznych.

Do realizacji naszych zadań potrzebujemy wsparcia finansowego, którego poszukujemy zarówno u osób fizycznych, jak i u firm prywatnych zainteresowanych mecenatem sztuki, a także wśród instytucji sektora publicznego na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz ministerialnym. Osoby fizyczne mogą wspierać nas poprzez przekazywanie na rzecz Stowarzyszenia odpisów 1,5% od swojego podatku, natomiast firmy prywatne zapraszamy do podpisywania z nami umów sponsorskich.

Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu internetowego, gdzie mogą Państwo znaleźć informacje dlaczego i w jaki sposób nas wesprzeć, czyli jak zostać członkiem Stowarzyszenia - Przyjacielem Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (dawniej: Akademii Medycznej w Gdańsku).

Na stronie spcham.org.pl będziemy również zamieszczać bieżące sprawozdania merytoryczne z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.

Opracowanie graficzne Jacek Szarafiński
Projekt techniczny i wykonanie Olgierd Dzięcielski
Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku" © 2006